Văn hóa doanh nghiệp - Taier Heavy Industry Co., Ltd.

Khái niệm cốt lõi

 • 国际 泰尔 百年 泰尔Taier International <br> Centennial Taier

  Phiên bản

  Quốc tế Taier
  Centennial Taier
 • Dẫn đầu công nghệ ngành công nghiệp <br> Thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp

  Sứ mệnh

  Dẫn đầu công nghệ ngành công nghiệp
  Thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp
 • Đạt giá trị khách hàng <br> đạt được giá trị lao động <br> đạt được các giá trị đầu tư <br> đạt được các giá trị xã hội

  Giá trị

  Đạt giá trị khách hàng
  đạt được giá trị lao động
  đạt giá trị đầu tư
  đạt được các giá trị xã hội
 • quản lý siêng năng <br> xuất sắc theo đuổi

  thần linh

  Quản lý siêng năng
  theo đuổi Excellence

hệ thống 3 Concepts

Phát triển Công ty Concept

Giải thích các đề xuất giá trị TAIER Nhóm có để làm theo, đặc điểm văn hóa

TAIER Nhóm có trách nhiệm

 • khái niệm cạnh tranh

  liên tục vượt qua đối thủ cạnh tranh
 • khái niệm hợp tác

  mở và chia sẻ
 • Khái niệm tổ chức

  đơn giản và rõ ràng chặt chẽ và hiệu quả
 • khái niệm hoạt động

  khoa học và con người theo định hướng
vĩ mô

Khái niệm Quản lý chức năng

Giải thích các đề xuất giá trị đề xuất hoặc hoạt động chức năng

phải làm theo

 • Khái niệm chiến lược

  ra quyết định khoa học
  tăng cường hạ cánh
 • Quản lý & kiểm soát khái niệm

  tiêu chuẩn hóa và hiệu quả
  kiểm soát rủi ro
 • khái niệm thương hiệu

  thương hiệu trên thế giới
  tin tưởng toàn cầu
 • khái niệm đầu tư

  tích hợp sản xuất, tài chính
  hợp tác và giành chiến thắng-thắng
 • khái niệm Talent

  phán đoán tốt
  giới thiệu
 • khái niệm tài chính

  quy định pháp lý
  hoạt động chất lượng cao
 • khái niệm R & D

  tiến hàng đầu và công nghệ ngành công nghiệp ổ
 • Khái niệm sản xuất:

  quản lý nạc
  sản xuất thông minh
 • Khái niệm chất lượng

  đảm bảo chất lượng
  cải tiến liên tục
 • khái niệm dịch vụ

  khám phá nhu cầu
  tạo ra giá trị
 • an toàn Khái niệm

  an toàn đầu tiên
  quy định đầu tiên
 • hội nghị Concept

  tập trung vào các mục tiêu
  cuộc họp hiệu quả
 • khái niệm tiếp thị

  nhu cầu hướng dẫn khách hàng
  nhận ra giá trị khách hàng
vừa phải

Người lao động tăng trưởng Concept

Giải thích các đề xuất giá trị lao động TAIER phải làm theo,

người lao động đặc văn hóa TAIER có trách nhiệm

 • khái niệm trách nhiệm

  can đảm để chịu trách nhiệm
  tạo ra giá trị
 • Khái niệm học tập

  siêng năng trong học tập và sự hiểu biết
 • khái niệm thực hiện

  phản ứng nhanh chóng kiên quyết
vi
WhatsApp Online Chat!