ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക - തൈഎര് ഹെവി വ്യവസായം കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്
  • തൈഎര് ഹെവി വ്യവസായം കോ, ലിമിറ്റഡ്
  • നമ്പർ 669, ഛൊശന് റോഡ്, ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡവലപ്മെൻറ് സോൺ, മഅംശന് സിറ്റി, അൻഹുയി പ്രവിശ്യ, ചൈന
  • മാർക്കറ്റിംഗ് കേന്ദ്രം: 0086-555-2202289
കോൺടാക്റ്റ്
ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!