ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ - Taier Heavy Industries Co. , Ltd.
  • ឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់បានសហ Taier, Ltd
  • លេខ 669, Chaoshan ផ្លូវ, សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាតំបន់ទីក្រុង Ma'anshan ខេត្តអានហ៊ុយប្រទេសចិន
  • កណ្តាលទីផ្សារ: 0086-555-2202289
ទំនក់ទំនង
កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!