ទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន - Taier Heavy Industries Co. , Ltd.
  • ទំនាក់ទំនង

    ទូរស័ព្ទការិយាល័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

    0555-2202118

  • ទំព័រដើមវិនិយោគិន

    ចង់រៀនបន្ថែមទៀតអំពីពវិនិយោគិន?

    ពិនិត្យមើលតំណដែល>
កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!