page_banner

Các nhà lãnh đạo của tấm nặng và dải thiết bị xay bột nâng cấp nóng

Chúng tôi có một đội ngũ thiết kế giải pháp và một đội ngũ quản lý dự án mà chủ công nghệ cốt lõi của bộ hoàn chỉnh các thiết bị kỹ thuật cho dải cán nóng, và đang tập trung vào việc nâng cấp và cải tạo nâng bộ hoàn chỉnh các thiết bị kỹ thuật cho dải bao gồm nóng cán liên tục, rộng và tấm dày và mill steekle. Chúng tôi tổ chức các khái niệm dịch vụ chu toàn cuộc sống của cung cấp bộ hoàn chỉnh các nâng cấp thiết bị và xây dựng lại từ phụ tùng thay thế truyền thống để thiết bị tùy chỉnh cho tất cả các khách hàng thông qua giải pháp tích hợp của quá trình, máy móc, điện, chất lỏng cũng như các dịch vụ tiên tiến và chất lượng.

WhatsApp Online Chat!