Phát triển tài năng - Taier Heavy Industry Co., Ltd.

Talent Concept

Tốt Judgment, Khuyến nghị

(1) nhân sự Tuyển dụng nhân đáp ứng các chiến lược công ty và khái niệm văn hóa

(2) Giới thiệu người cùng chí hướng

(3) Chọn đúng người vào đúng vị trí

(4) Tổ chức tập huấn có hệ thống để thúc đẩy phát triển năng lực của người lao động

(5) Thực hiện thường xuyên đánh giá năng lực công việc

(6) Thực hiện thiết kế thiết kế kênh chuyên nghiệp

(7) Cung cấp ưu đãi tinh thần vật chất và dựa trên đánh giá

(8) Loại bỏ cán bộ không đủ năng lực và tội phạm

Hệ thống phát triển nghề nghiệp khoa học và mịn

    Công ty đã thành lập một hệ thống phát triển nghề nghiệp dựa trên khung của “dòng quản lý + dòng chuyên nghiệp kênh đôi” kênh phát triển, kế hoạch phát triển nhân viên, người mẫu lực công việc, chứng nhận trình độ chuyên môn, đầu tiên-line mức độ kỹ năng cấp giấy chứng nhận để giúp các nhân viên phát triển nhanh chóng.

Hệ thống đào tạo hoàn hảo

    Để tạo điều kiện cho sự phát triển nhân viên, công ty đã cung cấp cho người lao động với các kênh truyền hình phát triển khác nhau và các nền tảng từ nhiều khía cạnh: thành lập một trường cao đẳng đào tạo Taier chuyên nghiệp, xây dựng một nền tảng học tập trực tuyến, thiết lập hợp tác lâu dài với các trường đại học nổi tiếng, tổ chức lao động xuất sắc cho sự phát triển ngoài trời , thiết lập “bốn kế hoạch lớn” cho sự phát triển tài năng, học hỏi từ các công ty trong nước và nước ngoài xuất sắc vv

Hệ thống Bồi thường cạnh tranh

    chiến lược bồi thường: hai hàng đầu Việt, một sự công bằng.

    hàng đầu bên ngoài: ngành công nghiệp hàng đầu, hàng đầu trong khu vực.

    công bằng nội bộ: thực hiện hệ thống bồi thường Mercer 3P (bài viết, khả năng, hiệu suất) để đảm bảo sự công bằng nội bộ. 

Rich Và Toàn bộ hệ thống phúc lợi

    Tổ chức các hoạt động khác nhau của nhân viên: cuộc họp thường niên, ngày gia đình, hoạt động xây dựng đội ngũ, trò chơi bóng khác nhau, vv

    Cung cấp chỗ ở miễn phí, phòng tập thể dục, địa điểm tổ chức thể thao, xe đưa đón đi lại vv

Dài hạn hệ thống khuyến khích hiệu quả

    Cung cấp ưu đãi bình đẳng giàu cho nhân viên nòng cốt và cán bộ quản lý, trong khi đó, thiết lập một cơ chế khuyến khích phân phối dựa cuối năm lợi nhuận, lựa chọn nhân viên xuất sắc hàng năm, ưu đãi đặc biệt (sản xuất PK, đánh giá kỹ thuật, hiệu suất thị kết quả chia sẻ), kế hoạch khuyến khích tích lũy, vv thiết lập một hệ thống khuyến khích hiệu quả lâu dài và tạo điều kiện phát triển chung của công ty và người lao động.

text01 text02
WhatsApp Online Chat!